อนาคตของสื่อกีฬา

อนาคตของสื่อกีฬา

วงการสื่อกำลังเผชิญกับการหยุดชะงักอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน แต่เนื้อหากีฬาสดยังคงเป็นที่ต้องการสูง โดยได้แรงหนุนจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจเดียวกัน

Tags: