ความสามารถในการฟื้นฟูของกีฬา

ความสามารถในการฟื้นฟูของกีฬา

ลักษณะการดำเนินงานของแฟรนไชส์กีฬาเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีศักยภาพในการรวมกับภาระทางการเงินและเสรีภาพในการดำเนินการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดวงจรธุรกิจ

Tags: